Stacje paliw

Bazując na długoletnim doświadczeniu firmy Nowak&Nowak, realizujemy instalacje paliwowe, projektujemy, wykonujemy, dostarczamy i montujemy wystroje zewnętrzne dla stacji paliw.

Jesteśmy również wytwórcą takich elementów reklamowych takich jak:

  • projekty zagospodarowania terenu,
  • słupy cenowe i informacyjne,
  • logotypy podświetlane,
  • pylony reklamowe,
  • otoki wiat i budynków stacji paliw.

Posiadamy w sprzedaży urządzenia pomocnicze dla stacji paliw takie jak koszomyjki, pojemniki na piasek i kosze na śmieci.

Wykonujemy również konstrukcje wiat stacji paliw.